Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,242,9%3,448%3,348,6%3,438,4%3,338,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,743%3,745,4%3,746,7%3,937,1%3,631,6%