Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,553,5%3,553,8%3,555,6%----
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  448,4%449%3,946,7%----

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,820,2%418,2%422,8%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%4,594,4%4,5100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,329,6%4,122,7%430,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  81,3%29,6%86,3%23,2%86,4%30,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  88%29,6%88,2%23,2%86,4%30,4%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  95,3%100%98,8%100%97,6%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  74,1%100%62%100%47,2%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,3100%5,5100%5,4100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,6100%4,8100%5,2100%