Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,547,8%3,737,6%4,146,2%4,338,6%464,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,847,4%3,945,4%4,543,6%4,449,6%455,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,344,4%--1,528,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,2100%4,1100%4,3100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  344,4%4,333,3%2,742,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  25%44,4%50%33,3%66,7%42,9%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  25%44,4%25%33,3%0%42,9%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  5,492,9%5,773,7%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  100%100%73,7%100%73,3%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  42,9%100%47,4%100%50%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,3100%5,2100%4,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,5100%4,3100%3,4100%