Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,536,4%3,633,2%3,640,3%3,640,9%3,639,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,833%432%436,6%3,941%3,927,7%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,316,5%3,315,9%4,119,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,597,5%4,5100%4,6100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,732,9%3,534,9%3,830,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  58,6%36,7%63,6%34,9%62,5%30,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  86,2%36,7%72,7%34,9%75%30,8%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  5,796,2%5,292%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  91,1%100%86,7%100%91,3%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  91,1%100%64%100%55,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,7100%5,5100%4,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,2100%3,2100%3100%