Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,546,7%3,641,2%3,542,8%3,622,1%3,529,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,942,9%440,4%3,837,2%418,3%3,924%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,816%3,320%414,3%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --5100%4100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,316%420%421,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%16%75%20%100%21,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  25%16%50%20%83,3%21,4%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  83,3%100%--88,9%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  35,3%100%--77,8%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,3100%--5,3100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,2100%--4,6100%