Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,548,2%3,543%3,544,6%3,522,5%3,530,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,944,4%3,942,2%3,839,1%3,918,4%3,924,9%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,317,2%3,410%3,323,3%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,6100%4,7100%4100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,818,8%3,210%4,131,7%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%18,8%60%10%84,2%31,7%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%18,8%60%10%89,5%31,7%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  81,6%100%--94,1%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  63,8%100%--56,2%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,4100%--5,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,5100%--4,2100%