Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,452,2%3,542,9%3,547,3%3,641,5%3,543,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,846,9%3,940,9%3,943,1%440,8%3,837,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,638,5%3,725%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%----

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,530,8%3,325%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  80%38,5%66,7%25%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  80%38,5%100%25%--
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  5100%580%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  87,5%100%100%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  62,5%100%80%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5100%4,2100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,5100%3,6100%--