Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,542,4%3,445,7%3,144,1%3,431,5%3,536,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,843,2%3,744%3,536,8%3,826,5%3,729,7%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,729,8%3,55,3%3,117,1%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%4,6100%4,7100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,838,3%310,5%3,222%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%38,3%75%10,5%61,1%22%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%38,3%50%10,5%50%22%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----75%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----6,3100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----5100%