Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,632,4%3,630,3%3,530,3%3,636,8%3,836,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,935,5%3,833,4%3,834,2%435,5%3,932,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,523,1%37,3%2,914,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,880%4,8100%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,842,3%3,717,1%3,632,7%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%46,2%57,1%17,1%61,1%32,7%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%46,2%100%17,1%83,3%32,7%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----40%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----3,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----2,8100%