Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  458,9%3,857,3%3,956,4%3,863,5%3,861,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,154,1%4,156,8%4,254,4%459,1%4,159,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --2,511,8%3,822,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,3100%--4,5100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,243,3%3,347,1%4,150%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  84,6%43,3%75%47,1%72,2%50%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%43,3%75%47,1%88,9%50%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --100%100%87,5%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --66,7%100%37,5%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,7100%4,5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --5100%1,8100%