UPC    Acreditació de les titulacions
Escola d'Enginyeria d'Igualada (no vigent, adscrita a l'UdL) (EEI)

Màster en Enginyeria del Cuir (Pla 2014)Grau en Enginyeria Fase Inicial ComúGrau en Enginyeria en Organització IndustrialGrau en Enginyeria QuímicaMàster en Enginyeria del Cuir (Pla 2009) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 ----- 0
2020-2021 ----- 0
2019-2020 ----- 0
2018-2019 ----- 0
2017-2018 20--40- 60
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 ----- 0
2020-2021 ----- 0
2019-2020 ----- 0
2018-2019 ----- 0
2017-2018 19--30- 49
Estudiantat NOU  2021-2022 ----- 0
2020-2021 ----- 0
2019-2020 ----- 0
2018-2019 ----- 0
2017-2018 16--5- 21
Estudiantat TOTAL  2021-2022 ----- 0
2020-2021 --21- 3
2019-2020 --131- 14
2018-2019 --243- 27
2017-2018 19-2016- 55
Estudiantat TITULAT  2019-2020 --9-- 9
2018-2019 --143- 17
2017-2018 2-2011- 33
2016-2017 3-139- 25
2015-2016 3---- 3
Taxa d'abandonament  2019-2020 -----
2018-2019 93,3%-73,4%73%-
2017-2018 61,5%-31,2%49,5%-
2016-2017 8,3%--48,2%-
2015-2016 --52%57,1%-
Taxa de graduació  2019-2020 -----
2018-2019 0%-26,6%27%-
2017-2018 30,8%-49,7%33,6%-
2016-2017 16,7%--25,9%-
2015-2016 --24%25%-
Taxa d'eficiència  2019-2020 --83,7%--
2018-2019 --90,4%92,7%-
2017-2018 100%-90,7%84,1%-
2016-2017 100%-93,5%93,3%-
2015-2016 100%-95,2%92,8%-

Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2020-2021 --------- 0
2019-2020 --------- 0
2018-2019 ---2-3--- 5
2017-2018 --18-3--- 12
2016-2017 --18-3--- 12
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2019-2020 0 0
2018-2019 0 0
2017-2018 0 0
2016-2017 1 3
2015-2016 0 0
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern
  • La informació del PDI inclou el professorat UPC amb primera assignació al centre i el professorat propi del centre adscrit.
  • L'estudiantat nou que accedeix al centre (amb independència de la titulació) s'ha computat com estudiantat de la Fase Inicial Comú. Per aquest motiu, és possible que en algun cas el nombre d'estudiantat nou de la Fase Inicial Comú superi el nombre d'estudiantat total.

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç