Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
EETC  -----
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -----
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -----
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -----
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -----
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -----
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  87,7%----
Taxa de rendiment (%)  85,9%----
Taxa d'abandonament (%)  25%----
Taxa de graduació (%)  54,7%----
Taxa d'eficicència (%)  94,2%----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  16----
Homes  40----
Total  56----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 19----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 4----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 1----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  1----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 78,4%----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 15,9%----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 4,3%----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  1,4%----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  5,8%----
Tram VIU  93,8%----
Tram NO VIU  0,5%----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  37%----
Tram VIU  58,6%----
Tram NO VIU  4,3%----