Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  7070707070
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  144,3%134,3%100%131,4%135,7%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  695,7%632,9%480%600%568,6%
Nota de tall (assignació juliol)  8,68,87,688
Via Accés  PAU o assimilats  71,8%86,6%77,3%78,1%78,7%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  9,9%10,4%13,6%18,8%13,3%
PAU amb carrera començada  15,5%1,5%7,6%3,1%8%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -1,5%---
Altres vies  2,8%-1,5%--
Nota Accés 5-6  2,8%-1,5%--
6-7  1,4%-10,6%-1,3%
7-8  11,3%13,4%24,2%-25,3%
8-9  29,6%31,3%16,7%-26,7%
>9  54,9%55,2%47%-46,7%
Preferència 1a  94,4%98,5%97%-93,3%
2a  4,2%-1,5%-1,3%
3a  ----4%
4a  1,4%1,5%---
5a  --1,5%-1,3%
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  326613
Homes  7268646368
Total  7570706981
Estudiantat TOTAL Dones  77121525
Homes  207246256274263
Total  214253268289288
EETC  204,6228,3239,9253,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  12.27613.69814.39415.210-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  11.53812.97213.71014.484-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  702576558570-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  3614496120-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  063036-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  57,454,153,752,6-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  7574706968
% Aptes FI tp  52%74,3%90%84,1%83,8%
% Aptes FI tp+1  26,7%12,2%-2,9%-
% No Aptes 1r  4%2,7%1,4%2,9%2,9%
% No Aptes FI  -4%2,9%--
Altres (2)  17,3%6,8%5,7%10,1%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  83,4%86,6%92,3%91,9%94,6%
Taxa de rendiment (%)  80,9%85,3%89,6%88,1%91,4%
Taxa d'abandonament (%)  --32,6%32,9%43,1%
Taxa de graduació (%)  --39,1%43,4%45,8%
Taxa d'eficicència (%)  -99,4%97,5%96,7%94,9%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -1-12
Homes  -7352553
Total  -8352655
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----