Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -80808080
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -58,8%75%47,5%40%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -95%123,8%113,8%100%
Nota de tall (assignació juliol)  -5555
Via Accés  PAU o assimilats  -36,4%59,7%46,9%63,6%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -1,8%---
CFGS o assimilats  -47,3%31,3%46,9%31,8%
PAU amb carrera començada  -10,9%7,5%6,1%2,3%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -3,6%1,5%-2,3%
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -9,1%19,4%-25%
6-7  -29,1%23,9%-27,3%
7-8  -29,1%20,9%-31,8%
8-9  -18,2%17,9%-9,1%
>9  -14,6%17,9%-6,8%
Preferència 1a  -100%100%-93,2%
2a  ----4,6%
3a  -----
4a  ----2,3%
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -8984
Homes  -49584435
Total  -57675239
Estudiantat TOTAL Dones  -8162527
Homes  -49100128146
Total  -57116153173
EETC  -49110,4144,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -2.9406.6248.658-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -2.9406.3968.298-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -0228312-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0048-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -51,657,156,6-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  --576650
% Aptes FI tp  --80,7%68,2%70%
% Aptes FI tp+1  --1,8%3%-
% No Aptes 1r  --10,5%15,2%12%
% No Aptes FI  --1,8%--
Altres (2)  --5,3%13,6%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --85,2%89,5%90%
Taxa de rendiment (%)  --83,1%84,2%87,7%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----