Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -80808080
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -58,8%75%47,5%40%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -95%123,8%113,8%100%
Nota de tall (assignació juliol)  -5555
Via Accés  PAU o assimilats  -36,4%59,7%46,9%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -1,8%---
CFGS o assimilats  -47,3%31,3%46,9%-
PAU amb carrera començada  -10,9%7,5%6,1%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  -3,6%1,5%--
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -9,1%19,4%--
6-7  -29,1%23,9%--
7-8  -29,1%20,9%--
8-9  -18,2%17,9%--
>9  -14,6%17,9%--
Preferència 1a  -100%100%--
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -898-
Homes  -495844-
Total  -576752-
Estudiantat TOTAL Dones  -81625-
Homes  -49100128-
Total  -57116153-
EETC  -49110,4143,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -2.9406.6248.634-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -2.9406.3968.274-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -0228312-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0048-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -51,657,156,4-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  ---5766
% Aptes FI tp  ---80,7%71,2%
% Aptes FI tp+1  ---1,8%-
% No Aptes 1r  ---10,5%4,6%
% No Aptes FI  ---1,8%-
Altres (2)  ---5,3%24,2%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ---85,2%89,5%
Taxa de rendiment (%)  ---83,1%84,2%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----