Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  70707010080
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  101,4%74,3%100%95%90%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  250%285,7%328,6%347%313,8%
Nota de tall (assignació juliol)  5,255,85,25
Via Accés  PAU o assimilats  56%76,4%65%60,1%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  ---0,6%-
CFGS o assimilats  19%13,6%19,6%27,5%-
PAU amb carrera començada  15,5%7,3%12,3%10,7%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  7,1%1,8%2,4%1,1%-
Altres vies  2,4%0,9%0,6%--
Nota Accés 5-6  17,9%21,8%20,2%--
6-7  25%30,9%19,6%--
7-8  21,4%26,4%25,2%--
8-9  25%10,9%18,4%--
>9  10,7%10%16,6%--
Preferència 1a  95,2%96,4%95%--
2a  2,4%2,7%3,8%--
3a  --1,2%--
4a  1,2%0,9%---
5a  1,2%----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  44396074-
Homes  514969110-
Total  9588129184-
Estudiantat TOTAL Dones  132153175210-
Homes  144162191267-
Total  276315366477-
EETC  240262,7273,9412,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  14.40015.76416.43424.742-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  13.62614.65414.98223.614-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  6668761.110864-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  96180276186-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  12546678-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  52,25044,951,9-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  77778483127
% Aptes FI tp  57,1%66,2%77,4%75,9%79,5%
% Aptes FI tp+1  26%20,8%4,8%4,8%-
% No Aptes 1r  2,6%2,6%10,7%10,8%0,8%
% No Aptes FI  3,9%3,9%3,6%4,8%-
Altres (2)  10,4%6,5%3,6%3,6%19,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  91,1%90,8%90,5%88,8%93,4%
Taxa de rendiment (%)  89,4%88%87%84,5%90,6%
Taxa d'abandonament (%)  ---21%22,7%
Taxa de graduació (%)  ---50,9%53,3%
Taxa d'eficicència (%)  --98,4%98%97,2%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  --92323
Homes  --132021
Total  --224344
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----