Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  --505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  --36%38%82%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  --154%224%372%
Nota de tall (assignació juliol)  --555
Via Accés  PAU o assimilats  --36,8%60,6%52,9%
Llicenciats, diplomats o assimilats  ----7,8%
CFGS o assimilats  --36,8%33,3%23,5%
PAU amb carrera començada  --21%6,1%9,8%
CFGS o assimilats amb carrera començada  ----3,9%
Altres vies  --5,3%-2%
Nota Accés 5-6  --31,6%30,3%11,8%
6-7  --36,8%24,2%39,2%
7-8  --10,5%21,2%23,5%
8-9  --5,3%15,2%15,7%
>9  --15,8%9,1%9,8%
Preferència 1a  --100%81,8%84%
2a  ---12,1%8%
3a  ---3%4%
4a  ---3%2%
5a  -----
6a  ----2%
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  --131223
Homes  --92230
Total  --223453
Estudiantat TOTAL Dones  --132240
Homes  --103256
Total  --235496
EETC  --19,346,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  --1.1582.772-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  --1.1582.736-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  --036-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  --00-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  --00-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  --50,351,3-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  ---2027
% Aptes FI tp  ---75%55,6%
% Aptes FI tp+1  ---10%-
% No Aptes 1r  ---10%14,8%
% No Aptes FI  -----
Altres (2)  ---5%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ---94%83,1%
Taxa de rendiment (%)  ---89,1%77,5%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ---35
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---1-
No Doctor  ---32
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ---23
No Doctor  ---213
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ---15,5%15,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---15,5%-
No Doctor  ---39,4%24,3%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ---12,7%4,9%
No Doctor  ---16,9%55,3%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  ---52,1%72,9%
Tram VIU  ---32,4%25,7%
Tram NO VIU  ---15,5%1,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  ---87,3%84,5%
Tram VIU  ---5,6%9,9%
Tram NO VIU  ---7%5,6%