Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -60606060
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -50%51,7%51,7%46,7%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -145%151,7%193,3%163,3%
Nota de tall (assignació juliol)  -5555
Via Accés  PAU o assimilats  -58,8%63,6%71,8%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -2,9%---
CFGS o assimilats  -23,5%21,2%15,4%-
PAU amb carrera començada  -8,8%12,1%7,7%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  -2,9%-5,1%-
Altres vies  -2,9%3%--
Nota Accés 5-6  -17,6%15,2%23,1%-
6-7  -14,7%27,3%18%-
7-8  -14,7%30,3%15,4%-
8-9  -11,8%12,1%15,4%-
>9  -41,2%15,2%28,2%-
Preferència 1a  -91,2%87,9%92,3%-
2a  -8,8%9,1%2,6%-
3a  -----
4a  --3%5,1%-
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -351720-
Homes  -492723-
Total  -844443-
Estudiantat TOTAL Dones  -374765-
Homes  -506984-
Total  -87116149-
EETC  -66,390,6119,6-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -3.9785.4367.176-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -3.9664.9266.696-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -6504366-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -00114-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -660-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -45,746,948,2-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  ---5028
% Aptes FI tp  ---54%53,6%
% Aptes FI tp+1  ---28%7,1%
% No Aptes 1r  ---6%14,3%
% No Aptes FI  ---6%-
Altres (2)  ---6%25%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ---73,9%85%
Taxa de rendiment (%)  ---70,4%81,1%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --162829
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --445
No Doctor  --366
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor --5615
No Doctor  --3812
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --41,6%52,4%46,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --22,6%12%12%
No Doctor  --9,6%13%9%
Lectors  Doctor ----0,6%
Associats  Doctor --17,6%12%18,4%
No Doctor  --8,7%10,6%12,5%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --28,8%25,2%33,9%
Tram VIU  --59,9%70%60,3%
Tram NO VIU  --11,3%4,8%5,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --60,5%47,6%53,8%
Tram VIU  --32,6%43,6%38%
Tram NO VIU  --6,9%8,7%8,2%