Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  50----
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  48%----
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  194%----
Nota de tall (assignació juliol)  5----
Via Accés  PAU o assimilats  66,7%----
Llicenciats, diplomats o assimilats  4,2%----
CFGS o assimilats  16,7%----
PAU amb carrera començada  12,5%----
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  16,7%----
6-7  20,8%----
7-8  29,2%----
8-9  12,5%----
>9  20,8%----
Preferència 1a  95,8%----
2a  -----
3a  -----
4a  4,2%----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  8----
Homes  18----
Total  26----
Estudiantat TOTAL Dones  40281810-
Homes  7133166-
Total  111613416-
EETC  74,73921,47-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  4.4792.3401.284420-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.7652.0341.188312-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  5041683690-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  174102420-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  36361818-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  40,438,437,826,3-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  232215--
% Aptes FI tp  13%31,8%53,3%--
% Aptes FI tp+1  26,1%36,4%13,3%--
% No Aptes 1r  30,4%13,6%6,7%--
% No Aptes FI  13%4,6%6,7%--
Altres (2)  17,4%13,6%20%--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  73,8%79,6%84,6%95,2%96,1%
Taxa de rendiment (%)  69,4%74,2%77,5%90,5%92,1%
Taxa d'abandonament (%)  44,4%51,1%49,1%52,5%57,1%
Taxa de graduació (%)  28,6%14,9%12,7%30%19%
Taxa d'eficicència (%)  87,6%86%90,8%88,2%87%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  58398
Homes  14612159
Total  1914152417
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3637343032
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 86655
No Doctor  107776
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor 569914
No Doctor  567912
Altres  Doctor 2111-
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 64,7%63,5%55,9%52,6%47,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 14,4%14,2%13,4%10,3%13%
No Doctor  12,9%12,6%13,6%16,3%10,8%
Lectors  Doctor ----0,7%
Associats  Doctor 3,4%4,4%10,6%10,2%15,7%
No Doctor  3,2%4,6%5,4%9,5%12,7%
Altres  Doctor 1,3%0,6%1%1,1%-
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  9,7%11,7%19,1%23,8%30,9%
Tram VIU  87,9%81,2%72,8%72,4%62,3%
Tram NO VIU  2,4%7,2%8,1%3,7%6,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  36,4%38,5%45,2%47,4%53,6%
Tram VIU  55,5%49,4%45,6%44,8%35,8%
Tram NO VIU  8,1%12,1%9,1%7,8%10,6%