Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  --909090
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  --86,7%115,6%118,9%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  --431,1%516,7%601,1%
Nota de tall (assignació juliol)  --7,28,28,7
Via Accés  PAU o assimilats  --69,3%73,4%79,1%
Llicenciats, diplomats o assimilats  --1,1%1,1%3,3%
CFGS o assimilats  --23,9%22,3%12,1%
PAU amb carrera començada  --5,7%1,1%3,3%
CFGS o assimilats amb carrera començada  ---1,1%1,1%
Altres vies  ---1,1%1,1%
Nota Accés 5-6  --1,1%1,1%1,1%
6-7  --20,4%2,1%1,1%
7-8  --27,3%27,7%5,5%
8-9  --25%27,7%31,9%
>9  --26,1%41,5%60,4%
Preferència 1a  --81,8%64,5%83,3%
2a  --4,6%10,8%4,4%
3a  --5,7%5,4%2,2%
4a  --3,4%4,3%3,3%
5a  ---2,2%1,1%
6a  --2,3%6,4%-
7a  --2,3%2,2%2,2%
8a  ---4,3%3,3%
Estudiantat NOU Dones  --727375
Homes  --151716
Total  --879091
Estudiantat TOTAL Dones  --82143187
Homes  --183143
Total  --100174230
EETC  --92,4160218,7
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  --5.5449.60013.119
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  --5.5449.03612.417
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  --0564642
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  --0060
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  --000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  --55,455,557
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  ----87
% Aptes FI tp  -----
% Aptes FI tp+1  -----
% No Aptes 1r  ----10,3%
% No Aptes FI  -----
Altres (2)  ----89,7%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ---77,9%83,3%
Taxa de rendiment (%)  ---73,5%74,8%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ---1520
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----1
No Doctor  ---13
Lectors  Doctor ---12
Associats  Doctor ---15
No Doctor  ---216
Altres  Doctor ----1
No Doctor  ---1-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ---79,2%50%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----2,2%
No Doctor  ---1,9%7,1%
Lectors  Doctor ---1,8%4,1%
Associats  Doctor ---8,3%11%
No Doctor  ---4,5%25%
Altres  Doctor ----0,6%
No Doctor  ---2,5%-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  ---18,9%40,7%
Tram VIU  ---81,1%59,3%
Tram NO VIU  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  ---20,8%57,7%
Tram VIU  ---52%31,4%
Tram NO VIU  ---27,2%11%