Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  ---9090
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  ---86,7%115,6%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  ---431,1%516,7%
Nota de tall (assignació juliol)  ---7,28,2
Via Accés  PAU o assimilats  ---69,3%73,4%
Llicenciats, diplomats o assimilats  ---1,1%1,1%
CFGS o assimilats  ---23,9%22,3%
PAU amb carrera començada  ---5,7%1,1%
CFGS o assimilats amb carrera començada  ----1,1%
Altres vies  ----1,1%
Nota Accés 5-6  ---1,1%1,1%
6-7  ---20,4%2,1%
7-8  ---27,3%27,7%
8-9  ---25%27,7%
>9  ---26,1%41,5%
Preferència 1a  ---81,8%64,5%
2a  ---4,6%10,8%
3a  ---5,7%5,4%
4a  ---3,4%4,3%
5a  ----2,2%
6a  ---2,3%6,4%
7a  ---2,3%2,2%
8a  ----4,3%
Estudiantat NOU Dones  ---7273
Homes  ---1517
Total  ---8790
Estudiantat TOTAL Dones  ---82142
Homes  ---1831
Total  ---100173
EETC  ---92,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  ---5.544-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  ---5.544-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  ---0-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  ---0-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  ---0-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  ---55,4-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  ----85
% Aptes FI tp  -----
% Aptes FI tp+1  -----
% No Aptes 1r  ----9,4%
% No Aptes FI  -----
Altres (2)  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ----77,9%
Taxa de rendiment (%)  ----73,5%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ----15
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  ----1
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor ----1
No Doctor  ----2
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----1
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ----79,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  ----1,9%
Lectors  Doctor ----1,8%
Associats  Doctor ----8,3%
No Doctor  ----4,5%
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----2,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  ----18,9%
Tram VIU  ----81,1%
Tram NO VIU  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  ----20,8%
Tram VIU  ----52%
Tram NO VIU  ----27,2%