Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  909090--
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  104,4%104,4%88,9%--
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  331,1%346,7%358,9%--
Nota de tall (assignació juliol)  555,6--
Via Accés  PAU o assimilats  63,1%75,3%72%--
Llicenciats, diplomats o assimilats  -1,1%---
CFGS o assimilats  34,5%20,2%22,6%--
PAU amb carrera començada  2,4%2,2%3,2%--
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -1,1%2,2%--
Nota Accés 5-6  11,9%12,4%11,8%--
6-7  29,8%23,6%19,4%--
7-8  25%24,7%19,4%--
8-9  14,3%16,8%22,6%--
>9  19%21,3%26,9%--
Preferència 1a  90,5%88,8%90,2%--
2a  3,6%3,4%2,2%--
3a  2,4%4,5%3,3%--
4a  2,4%1,1%2,2%--
5a  --1,1%--
6a  1,2%1,1%1,1%--
7a  -1,1%---
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  616671--
Homes  242322--
Total  858993--
Estudiantat TOTAL Dones  284283269187133
Homes  104103947043
Total  388386363257176
EETC  346,2347,2323,2237,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  20.76920.82919.38914.237,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  18.238,518.47717.683,513.072-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.681,51.8511.344834-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  613,5318246184,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  235,5183115,5147-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  53,55453,455,4-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  99818588-
% Aptes FI tp  65,7%69,1%74,1%76,1%-
% Aptes FI tp+1  12,1%9,9%7,1%6,8%-
% No Aptes 1r  7,1%12,4%5,9%5,7%-
% No Aptes FI  8,1%3,7%8,2%--
Altres (2)  7,1%4,9%4,7%11,4%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  83%88,1%87,9%91,5%91,9%
Taxa de rendiment (%)  80,6%84,7%85,8%89,7%90,7%
Taxa d'abandonament (%)  33,6%27,4%29,9%30,8%21,9%
Taxa de graduació (%)  49,1%54%53,6%59,6%69,8%
Taxa d'eficicència (%)  90,6%89,9%88,2%91,4%88%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  6051615551
Homes  1916261921
Total  7967877472
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3633322727
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 76541
No Doctor  10101099
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 259118
No Doctor  3771116
Altres  Doctor --1--
No Doctor  22--1
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 50,6%46%48,5%41,5%37%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 15,7%17,6%12,5%10%3,4%
No Doctor  29,3%28%29,2%25,7%31%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 2,3%4,4%5,8%12,9%8,6%
No Doctor  1,7%3,9%4%9,4%19,3%
Altres  Doctor --0,1%--
No Doctor  0,4%0,1%--0,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  6,3%10,2%10,3%22,8%28,6%
Tram VIU  90,5%83,2%82,7%76,8%64,3%
Tram NO VIU  3,2%6,7%6,9%0,4%7,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  50,3%54,1%52,4%58,7%69,6%
Tram VIU  44,4%37,6%33,8%23,7%23,8%
Tram NO VIU  5,3%8,3%13,9%17,6%6,6%