Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  9090---
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  104,4%88,9%---
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  346,7%358,9%---
Nota de tall (assignació juliol)  55,6---
Via Accés  PAU o assimilats  75,3%72%---
Llicenciats, diplomats o assimilats  1,1%----
CFGS o assimilats  20,2%22,6%---
PAU amb carrera començada  2,2%3,2%---
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  1,1%2,2%---
Nota Accés 5-6  12,4%11,8%---
6-7  23,6%19,4%---
7-8  24,7%19,4%---
8-9  16,8%22,6%---
>9  21,3%26,9%---
Preferència 1a  88,8%90,2%---
2a  3,4%2,2%---
3a  4,5%3,3%---
4a  1,1%2,2%---
5a  -1,1%---
6a  1,1%1,1%---
7a  1,1%----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  6671---
Homes  2322---
Total  8993---
Estudiantat TOTAL Dones  28326918713376
Homes  10394704324
Total  386363257176100
EETC  347,2323,2237,3163,347,2
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  20.82919.38914.237,59.7952.830,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  18.47717.683,513.0729.0062.554,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.8511.344834559,5166,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  318246184,5166,534,5
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  183115,51476375
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5453,455,455,728,3
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  99818588-
% Aptes FI tp  65,7%69,1%74,1%76,1%-
% Aptes FI tp+1  12,1%9,9%7,1%6,8%-
% No Aptes 1r  7,1%12,4%5,9%5,7%-
% No Aptes FI  8,1%3,7%8,2%--
Altres (2)  7,1%4,9%4,7%11,4%-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  88,1%87,9%91,5%91,9%93,3%
Taxa de rendiment (%)  84,7%85,8%89,7%90,7%91,6%
Taxa d'abandonament (%)  27,4%29,9%30,8%21,9%23,5%
Taxa de graduació (%)  54%53,6%59,6%69,8%63%
Taxa d'eficicència (%)  89,9%88,2%91,4%88%91,4%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  5161555155
Homes  1626192119
Total  6787747274
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3332272725
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 65412
No Doctor  1010998
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor 591187
No Doctor  77111618
Altres  Doctor -1--2
No Doctor  2--11
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 46%48,5%41,5%37%32,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 17,6%12,5%10%3,4%8,4%
No Doctor  28%29,2%25,7%31%29,8%
Lectors  Doctor ----0,6%
Associats  Doctor 4,4%5,8%12,9%8,6%10,4%
No Doctor  3,9%4%9,4%19,3%17,8%
Altres  Doctor -0,1%--0,3%
No Doctor  0,1%--0,4%0,3%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  10,2%10,3%22,8%28,6%29,4%
Tram VIU  83,2%82,7%76,8%64,3%66,6%
Tram NO VIU  6,7%6,9%0,4%7,1%4%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  54,1%52,4%58,7%69,6%67%
Tram VIU  37,6%33,8%23,7%23,8%22,4%
Tram NO VIU  8,3%13,9%17,6%6,6%10,5%