Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  5050505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  104%128%112%102%156%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  678%686%812%972%1080%
Nota de tall (assignació juliol)  5,86,97,38,49,1
Via Accés  PAU o assimilats  49,1%81,5%72%81,7%78%
Llicenciats, diplomats o assimilats  1,8%----
CFGS o assimilats  30,9%13,8%20%13,3%15,2%
PAU amb carrera començada  12,7%1,5%6%3,3%5,1%
CFGS o assimilats amb carrera començada  3,6%1,5%-1,7%1,7%
Altres vies  1,8%1,5%2%--
Nota Accés 5-6  3,6%-2%--
6-7  38,2%12,3%---
7-8  43,6%32,3%42%--
8-9  12,7%20%44%51,7%-
>9  1,8%35,4%12%48,3%100%
Preferència 1a  74,6%72,3%78%58,3%64,4%
2a  12,7%10,8%14%15%10,2%
3a  10,9%3,1%2%10%8,5%
4a  1,8%7,7%2%16,7%10,2%
5a  -6,2%4%-5,1%
6a  ----1,7%
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  671148
Homes  5461455754
Total  6068566162
Estudiantat TOTAL Dones  1520302931
Homes  162184172195194
Total  177204202224225
EETC  141,9163,5163,9178,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  8.515,59.808,59.832,510.708-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  6.5468.3408.2418.165,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.372,51.1131.309,51.858,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  469,5232,5211,5513-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  127,512370,5171-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  48,148,148,747,8-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  6258665158
% Aptes FI tp  22,6%55,2%54,6%56,9%48,3%
% Aptes FI tp+1  43,6%12,1%15,2%11,8%-
% No Aptes 1r  9,7%15,5%12,1%13,7%6,9%
% No Aptes FI  11,3%8,6%1,5%--
Altres (2)  12,9%8,6%16,7%17,6%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  70,9%72,7%74,4%75,8%74,1%
Taxa de rendiment (%)  63%65,8%67,7%69,7%64,9%
Taxa d'abandonament (%)  67,8%76,7%66,1%70,6%42,6%
Taxa de graduació (%)  11,9%13,3%12,5%9,8%16,4%
Taxa d'eficicència (%)  88%92,6%85,7%88,4%85,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  11--2
Homes  161181017
Total  171281019
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2124171722
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 33444
No Doctor  77668
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 12443
No Doctor  385610
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 55,9%39,6%41,8%39,5%43,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 9,1%8,3%10%10,5%8,2%
No Doctor  27,7%36,5%29,4%27,7%24,9%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 2,2%4,5%6%10,8%6,8%
No Doctor  5,1%11,1%12,9%11,5%16,6%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  7,3%15,6%18,9%22,3%23,4%
Tram VIU  89%72,6%78,1%73,4%71%
Tram NO VIU  3,6%11,8%3%4,3%5,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  50,5%57,1%56,3%55,3%51,6%
Tram VIU  26,2%23,4%27,4%24,1%32%
Tram NO VIU  23,2%19,5%16,4%20,6%16,4%