Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  200200200200200
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  54%42,5%56,5%51,5%63,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  184%173,5%181,5%206,5%242,5%
Nota de tall (assignació juliol)  55555
Via Accés  PAU o assimilats  72,1%68,7%67,4%79,6%60,3%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  22,5%28,7%24,6%18,2%32,2%
PAU amb carrera començada  3,9%2,6%5,8%2,3%3,4%
CFGS o assimilats amb carrera començada  --1,5%-2,9%
Altres vies  1,6%-0,7%-1,2%
Nota Accés 5-6  20,2%17,4%23,2%27,3%9,8%
6-7  21,7%33,9%22,5%21,2%30,5%
7-8  21,7%19,1%20,3%21,2%23%
8-9  20,2%11,3%13,8%13,6%17,8%
>9  16,3%18,3%20,3%16,7%19%
Preferència 1a  90,7%91,3%90,6%83,3%78,2%
2a  8,5%7,8%6,5%11,4%11,5%
3a  -0,9%1,5%3,8%6,3%
4a  0,8%-1,5%1,5%2,3%
5a  ----1,7%
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  59111120
Homes  81616391154
Total  867074102174
Estudiantat TOTAL Dones  77131236
Homes  1057588129246
Total  11282101141282
EETC  79,775,1107,6110-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  4.7824.5066.4566.600-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.3722.9525.0405.010-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.0741.0501.0801.182-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  234408234294-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  10296102114-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,743,345,546,8-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  130138119152152
% Aptes FI tp  57,7%45,6%52,9%65,1%40,8%
% Aptes FI tp+1  13,8%19,6%20,2%7,9%-
% No Aptes 1r  10,8%15,9%12,6%11,8%9,2%
% No Aptes FI  9,2%7,2%6,7%0,7%-
Altres (2)  8,5%11,6%7,6%14,5%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3133363431
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 75855
No Doctor  1212121011
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 57935
No Doctor  1116182424
Altres  Doctor -1---
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 44,3%46,2%48,3%46,3%39,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 13,2%10,4%9%8,3%10,7%
No Doctor  30,3%22,3%21,6%18,5%19,6%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 2,7%3,6%6,1%1,3%2,6%
No Doctor  9,5%17%15%25,5%27,9%
Altres  Doctor -0,5%---
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  12,2%21,1%21,1%26,9%30,4%
Tram VIU  83%75,7%72,8%67,3%62,1%
Tram NO VIU  4,8%3,2%6,1%5,8%7,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  58,9%59,2%55,7%54,7%60,9%
Tram VIU  26,1%26,8%30,5%32,4%29%
Tram NO VIU  15%14%13,8%12,8%10,1%