Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  40404040-
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  60%47,5%25%20%-
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  117,5%112,5%97,5%107,5%-
Nota de tall (assignació juliol)  5555-
Via Accés  PAU o assimilats  25%40%54,6%46,7%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  62,5%53,3%18,2%--
CFGS o assimilats  12,5%6,7%9,1%26,7%-
PAU amb carrera començada  --9,1%20%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  --9,1%6,7%-
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  31,2%40%9,1%13,3%-
6-7  25%20%27,3%20%-
7-8  12,5%-45,4%46,7%-
8-9  6,2%33,3%9,1%13,3%-
>9  25%6,7%9,1%6,7%-
Preferència 1a  100%100%90,9%100%-
2a  --9,1%--
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -242-
Homes  1612812-
Total  16141214-
Estudiantat TOTAL Dones  11101064
Homes  3432343219
Total  4542443823
EETC  24,727,428,628,6-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.483,51.6441.7131.717,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.171,51.489,51.5301.578-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  312117162111-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  037,52128,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  3339,138,945,2-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  -86710
% Aptes FI tp  -12,5%66,7%71,4%50%
% Aptes FI tp+1  -37,5%16,7%28,6%-
% No Aptes 1r  ----40%
% No Aptes FI  -12,5%16,7%--
Altres (2)  -37,5%--10%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -77,4%87%87,8%89,3%
Taxa de rendiment (%)  -67,7%83,8%82,1%80,5%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  --99,4%95,4%91,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  --222
Homes  --223
Total  --445
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -121699
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -4511
No Doctor  -3212
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -3354
No Doctor  -7101214
Altres  Doctor --2--
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -46,3%45,2%35,7%31,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -11%9%2,2%1,8%
No Doctor  -11,4%9,5%2,9%5,3%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -10,6%9%17,7%16,4%
No Doctor  -20,7%27,1%41,6%45%
Altres  Doctor --0,2%--
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -31,3%36,3%59,3%61,4%
Tram VIU  -67,1%63,7%38,6%38,6%
Tram NO VIU  -1,6%-2,2%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -56,9%54,8%64,3%68,5%
Tram VIU  -43,1%45,2%33,5%31,5%
Tram NO VIU  --0,1%2,2%-