Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  2726353624
Homes  4343474929
Total  7069828553
EETC  62,756,663,577,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.7623.3963.8104.626-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.3662.8323.2884.134-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  336420360288-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  481269678-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  121866126-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  53,752,250,854,4-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  90,6%87,4%87%91,5%86,1%
Taxa de rendiment (%)  85,2%82,6%82,9%88,2%82%
Taxa d'abandonament (%)  45,2%35,5%51,3%36,2%28,6%
Taxa de graduació (%)  32,3%45,2%39,8%59,6%34,4%
Taxa d'eficicència (%)  89,6%88,9%86%91,5%86,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  96757
Homes  10611511
Total  1912181018
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2426262217
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 66224
No Doctor  85442
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 765810
No Doctor  1418222327
Altres  Doctor -----
No Doctor  111--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 48%52,4%51,9%43,9%38,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11,4%8,5%1,9%1,4%6,2%
No Doctor  17,3%9,8%10,8%11,4%6,1%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 6,7%8,6%5,2%11,7%11,7%
No Doctor  16,2%20,2%30%31,5%37,1%
Altres  Doctor -----
No Doctor  0,4%0,4%0,1%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  23,2%29,3%33,2%40,6%46,8%
Tram VIU  70,9%70,5%57,2%53,6%51,2%
Tram NO VIU  5,9%0,2%9,6%5,8%2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  55,2%51,6%52,1%59,6%61,1%
Tram VIU  39,9%43,2%38,2%28,5%19,7%
Tram NO VIU  4,9%5,3%9,7%11,9%19,2%