Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Estudiantat TOTAL Dones  9121397
Homes  10296957156
Total  1111081088063
EETC  90,778,586,667,426,1
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  5.4424.7105.1964.0441.566
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  4.5844.1344.6143.4801.260
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  678366354450162
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1441501327878
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  3660963666
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  49,547,148,14724,9
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  80,8%86,6%91,6%85,3%87,1%
Taxa de rendiment (%)  75,7%81%87,7%82,4%84,1%
Taxa d'abandonament (%)  32,2%44,7%41,2%33,9%25,3%
Taxa de graduació (%)  45,2%22,1%45,2%47,6%56%
Taxa d'eficicència (%)  87,4%92,4%93,9%90,1%94,1%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  -1-31
Homes  1214152219
Total  1215152520
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2628232021
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 52244
No Doctor  54422
Lectors  Doctor ----3
Associats  Doctor 759109
No Doctor  1923262827
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----1
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 48,8%49,6%40,9%35,9%39,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 8,8%2,1%1,4%6,8%1,1%
No Doctor  9,8%10,4%10,4%4,8%5,2%
Lectors  Doctor ----4,6%
Associats  Doctor 9,5%5,2%12,7%11,7%10%
No Doctor  23,2%32,7%34,5%40,8%39,5%
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----0,4%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  32,7%35,7%44,5%50,4%51,4%
Tram VIU  65,7%55,9%49,7%47,5%45,5%
Tram NO VIU  1,6%8,4%5,8%2,1%3%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  58%57,8%65,8%69%68,7%
Tram VIU  39,2%34,2%26,6%18,7%17,2%
Tram NO VIU  2,8%8%7,6%12,3%14,1%