Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -----
Preinscripció  -----
Preinscripció vs oferta  -----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  1111-
Homes  -----
Total  1111-
EETC  0,30,30,30,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  15151515-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  15000-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  01500-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00150-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00015-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  15151515-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  85,7%100%--100%
Taxa de rendiment (%)  75%100%--100%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  100%100%--54,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -1--1
Homes  2----
Total  21--1
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 621--
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 100%100%100%--
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -----
Tram VIU  64%100%100%--
Tram NO VIU  36%----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  11,2%----
Tram VIU  52,8%50%---
Tram NO VIU  36%50%100%--