Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -40404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -0%15%32,5%37,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -0%125%217,5%217,5%
Nota de tall (assignació juliol)  -5555
Via Accés  PAU o assimilats  --72,2%85%70,7%
Llicenciats, diplomats o assimilats  --5,6%-2,4%
CFGS o assimilats  ---7,5%12,2%
PAU amb carrera començada  --22,2%7,5%14,6%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  --22,2%32,5%24,4%
6-7  --44,4%22,5%17,1%
7-8  --22,2%10%9,8%
8-9  --5,6%22,5%26,8%
>9  --5,6%12,5%22%
Preferència 1a  --72,2%70%72,5%
2a  --16,7%22,5%10%
3a  --11,1%2,5%5%
4a  ---2,5%7,5%
5a  -----
6a  ---2,5%2,5%
7a  ----2,5%
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  --61212
Homes  --132827
Total  --194039
Estudiantat TOTAL Dones  4491828
Homes  3322274554
Total  3726366382
EETC  24,816,125,756,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.486,5964,51.540,53.402-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.2998611.3773.081-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  187,593151,5310,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  010,51210,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  40,237,142,854-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  7--1837
% Aptes FI tp  71,4%--72,2%40,5%
% Aptes FI tp+1  14,3%----
% No Aptes 1r  14,3%--22,2%8,1%
% No Aptes FI  -----
Altres (2)  ---5,6%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  92,7%90%92,8%87,5%74,5%
Taxa de rendiment (%)  81,2%82,3%90%73,6%65,2%
Taxa d'abandonament (%)  ----50%
Taxa de graduació (%)  ----33,3%
Taxa d'eficicència (%)  -98%97%93,9%91,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  --21-
Homes  -5943
Total  -51153
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 111281211
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 33211
No Doctor  44444
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 35235
No Doctor  7891110
Altres  Doctor -----
No Doctor  -1---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 40,5%32,8%31,6%34,7%36,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 12,5%8,4%8,7%2,8%2,3%
No Doctor  28,5%32,6%31,5%27,6%32,4%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 4,8%6,6%2,7%3,8%5,8%
No Doctor  13,8%18,1%25,4%31%23,1%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -1,5%---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  18,5%26,2%28,1%34,8%28,9%
Tram VIU  81,5%73,8%66,1%63,8%71,1%
Tram NO VIU  --5,9%1,4%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  69%72,8%71,9%70,9%69,9%
Tram VIU  27,3%27,2%28,2%26,3%30,1%
Tram NO VIU  3,7%--2,8%-