Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  140140140140150
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  62,1%58,6%77,9%112,1%134%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  299,3%354,3%473,6%677,1%738,7%
Nota de tall (assignació juliol)  555,37,17,8
Via Accés  PAU o assimilats  71,1%62,5%70,6%76,6%75,3%
Llicenciats, diplomats o assimilats  5,2%1,5%0,7%1,4%1,9%
CFGS o assimilats  20,7%22,1%17,5%11,7%12%
PAU amb carrera començada  0,7%11%9,1%4,8%8,2%
CFGS o assimilats amb carrera començada  0,7%1,5%2,1%4,1%1,3%
Altres vies  1,5%1,5%-1,4%1,3%
Nota Accés 5-6  21,5%22,8%26,6%0,7%1,3%
6-7  29,6%39%35,7%--
7-8  27,4%18,4%19,6%51,7%12%
8-9  13,3%10,3%8,4%33,1%51,3%
>9  8,2%9,6%9,8%13,8%34,8%
Preferència 1a  93,3%84,6%81,7%68,1%74,2%
2a  3,7%9,6%9,2%16%14,8%
3a  2,2%3,7%6,3%13,2%5,2%
4a  0,8%0,7%0,7%0,7%1,9%
5a  -0,7%1,4%0,7%0,6%
6a  -0,7%-0,7%2,6%
7a  --0,7%--
8a  ---0,7%0,6%
Estudiantat NOU Dones  5357597876
Homes  8887897184
Total  141144148149160
Estudiantat TOTAL Dones  257260241270302
Homes  405417355369387
Total  662677596639689
EETC  449,3486,1464,1499,4293,2
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  26.95629.164,527.84629.96117.590,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  21.95823.775,524.502,524.829,514.958
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  3.3354.0932.9823.5701.755
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1.145,58463151.198,5541,5
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  517,545046,5363336
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  40,743,146,746,726,3
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  8497119133146
% Aptes FI tp  42,9%42,3%39,5%57,1%40,4%
% Aptes FI tp+1  32,1%27,8%16%9%25,3%
% No Aptes 1r  13,1%12,4%17,6%22,6%23,3%
% No Aptes FI  5,9%6,2%7,6%1,5%6,2%
Altres (2)  5,9%11,3%19,3%9,8%4,8%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  79%79%81,3%78%81,8%
Taxa de rendiment (%)  73,9%74%73,8%72,7%76,6%
Taxa d'abandonament (%)  --36,5%31,4%35,8%
Taxa de graduació (%)  --30,2%32,6%20,8%
Taxa d'eficicència (%)  92,9%91,4%90,8%98,3%96,9%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  6167542617
Homes  92861192634
Total  1531531735251
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2625262724
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 961165
No Doctor  16169910
Lectors  Doctor 1-134
Associats  Doctor 2318201916
No Doctor  5052516164
Altres  Doctor 11---
No Doctor  1-1-3
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 19,3%18,9%18,8%20,2%16,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 9,7%6,8%9,9%6,8%5%
No Doctor  24,8%25,7%18,9%18%20,5%
Lectors  Doctor 0%-0,3%1,4%3,2%
Associats  Doctor 14,2%10,2%13,7%14%12,5%
No Doctor  31,3%38,2%38,4%38,8%41,2%
Altres  Doctor 0%0,1%---
No Doctor  0,7%-0%-0,8%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  46,2%48,6%52,7%56,6%59,3%
Tram VIU  49,1%50,4%42,5%42,3%40%
Tram NO VIU  4,7%1,1%4,8%1,1%0,8%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  89,2%86,4%85,4%85%86,9%
Tram VIU  9,7%11,4%12,1%13,4%9,6%
Tram NO VIU  1,2%2,2%2,6%1,6%3,4%