Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  140140140140140
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  60,7%62,1%58,6%77,9%112,1%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  255%299,3%354,3%473,6%677,1%
Nota de tall (assignació juliol)  5555,37,1
Via Accés  PAU o assimilats  59,4%71,1%62,5%70,6%76,6%
Llicenciats, diplomats o assimilats  0,9%5,2%1,5%0,7%1,4%
CFGS o assimilats  25,5%20,7%22,1%17,5%11,7%
PAU amb carrera començada  11,3%0,7%11%9,1%4,8%
CFGS o assimilats amb carrera començada  2,8%0,7%1,5%2,1%4,1%
Altres vies  -1,5%1,5%-1,4%
Nota Accés 5-6  27,4%21,5%22,8%26,6%0,7%
6-7  35,8%29,6%39%35,7%-
7-8  20,8%27,4%18,4%19,6%51,7%
8-9  13,2%13,3%10,3%8,4%33,1%
>9  2,8%8,2%9,6%9,8%13,8%
Preferència 1a  93,4%93,3%84,6%81,7%68,1%
2a  3,8%3,7%9,6%9,2%16%
3a  -2,2%3,7%6,3%13,2%
4a  2,8%0,8%0,7%0,7%0,7%
5a  --0,7%1,4%0,7%
6a  --0,7%-0,7%
7a  ---0,7%-
8a  ----0,7%
Estudiantat NOU Dones  5653575978
Homes  7188878970
Total  127141144148148
Estudiantat TOTAL Dones  266257260241265
Homes  442405417355349
Total  708662677596614
EETC  460,6449,3486,1464,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  27.633,526.95629.164,527.846-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  21.75221.95823.775,524.502,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  4.0083.3354.0932.982-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1.1701.145,5846315-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  703,5517,545046,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  3940,743,146,7-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  8497119133141
% Aptes FI tp  42,9%42,3%39,5%57,1%42,6%
% Aptes FI tp+1  32,1%27,8%16%9%-
% No Aptes 1r  13,1%12,4%17,6%22,6%19,9%
% No Aptes FI  5,9%6,2%7,6%1,5%-
Altres (2)  5,9%11,3%19,3%9,8%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  81,1%79%79%81,3%78%
Taxa de rendiment (%)  76,5%73,9%74%73,8%72,7%
Taxa d'abandonament (%)  ---36,5%31,4%
Taxa de graduació (%)  ---30,2%32,6%
Taxa d'eficicència (%)  95,1%92,9%91,4%90,8%98,3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  7761675426
Homes  104928611926
Total  18115315317352
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2726252627
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1096116
No Doctor  17161699
Lectors  Doctor -1-13
Associats  Doctor 2323182019
No Doctor  4950525161
Altres  Doctor 211--
No Doctor  -1-1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 19,3%19,3%18,9%18,8%20,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11,5%9,7%6,8%9,9%6,8%
No Doctor  27,5%24,8%25,7%18,9%18%
Lectors  Doctor -0%-0,3%1,4%
Associats  Doctor 11,8%14,2%10,2%13,7%14%
No Doctor  29,5%31,3%38,2%38,4%38,8%
Altres  Doctor 0,5%0%0,1%--
No Doctor  -0,7%-0%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  42,6%46,2%48,6%52,7%56,6%
Tram VIU  54,5%49,1%50,4%42,5%42,3%
Tram NO VIU  2,9%4,7%1,1%4,8%1,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  88,1%89,2%86,4%85,4%85%
Tram VIU  9,1%9,7%11,4%12,1%13,4%
Tram NO VIU  2,8%1,2%2,2%2,6%1,6%