Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -----
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Nota de tall (assignació juliol)  -----
Via Accés  PAU o assimilats  -----
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  -----
PAU amb carrera començada  -----
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -----
7-8  -----
8-9  -----
>9  -----
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  51---
Homes  153---
Total  204---
EETC  8,71,6---
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  51996---
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  42324---
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  9672---
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00---
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00---
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  2624---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  -----
% Aptes FI tp  -----
% Aptes FI tp+1  -----
% No Aptes 1r  -----
% No Aptes FI  -----
Altres (2)  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%100%100%--
Taxa de rendiment (%)  83,9%84,4%75%--
Taxa d'abandonament (%)  65,4%38,1%62,5%62,5%-
Taxa de graduació (%)  15,4%19%18,8%12,5%-
Taxa d'eficicència (%)  80,7%85%81,6%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  551--
Homes  9132--
Total  14183--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 4222-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 21---
No Doctor  4-422
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 1----
No Doctor  2111-
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 32,6%43,8%60%46,2%-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 16,8%46,9%---
No Doctor  19,6%-38%42,3%100%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 26,1%----
No Doctor  4,9%9,4%2%11,5%-
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  31%9,4%2%11,5%-
Tram VIU  69%90,6%86%88,5%100%
Tram NO VIU  --12%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  67,4%56,2%40%53,8%100%
Tram VIU  32,6%43,8%60%46,2%-
Tram NO VIU  -----