Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  -----
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Nota de tall (assignació juliol)  -----
Via Accés  PAU o assimilats  -----
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  -----
PAU amb carrera començada  -----
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -----
7-8  -----
8-9  -----
>9  -----
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  59---
Homes  2325---
Total  2834---
EETC  14,316,7---
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  8591.004---
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  473,5767---
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  207,5131---
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  5846---
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  12060---
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  30,729,5---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  -----
% Aptes FI tp  -----
% Aptes FI tp+1  -----
% No Aptes 1r  -----
% No Aptes FI  -----
Altres (2)  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  76,3%73,4%88,4%--
Taxa de rendiment (%)  69,9%66,8%77,3%--
Taxa d'abandonament (%)  34,7%34,8%---
Taxa de graduació (%)  9,5%18,3%---
Taxa d'eficicència (%)  75,6%85,6%84,5%--
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  2-8--
Homes  4513--
Total  6521--
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2023205-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 6693-
No Doctor  141692-
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 1718133-
No Doctor  4151424-
Altres  Doctor -1---
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 12,6%18%15,5%32,8%-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 9,3%6,6%13,4%17,2%-
No Doctor  28,4%26,4%19,1%8,6%-
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 14,6%10,3%11,1%15,5%-
No Doctor  35,1%38,6%40,9%25,9%-
Altres  Doctor -0,1%---
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  49,7%49%52,3%41,4%-
Tram VIU  43,7%49,8%43,8%53,4%-
Tram NO VIU  6,6%1,2%3,9%5,2%-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  92,2%87,4%89,6%77,6%-
Tram VIU  7,8%10,3%8,5%22,4%-
Tram NO VIU  -2,4%2%--