Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -----
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Nota de tall (assignació juliol)  -----
Via Accés  PAU o assimilats  -----
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  -----
PAU amb carrera començada  -----
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -----
7-8  -----
8-9  -----
>9  -----
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  1359--
Homes  422325--
Total  552834--
EETC  26,914,316,7--
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.616,58591.004--
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.053473,5767--
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  290,5207,5131--
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1145846--
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  15912060--
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  29,430,729,5--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  -----
% Aptes FI tp  -----
% Aptes FI tp+1  -----
% No Aptes 1r  -----
% No Aptes FI  -----
Altres (2)  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  69,9%76,3%73,4%88,4%-
Taxa de rendiment (%)  62,8%69,9%66,8%77,3%-
Taxa d'abandonament (%)  38,5%34,7%34,8%--
Taxa de graduació (%)  21,6%9,5%18,3%--
Taxa d'eficicència (%)  73,7%75,6%85,6%84,5%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  12-8-
Homes  44513-
Total  56521-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 192023205
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 96693
No Doctor  17141692
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 181718133
No Doctor  474151424
Altres  Doctor 2-1--
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 13,4%12,6%18%15,5%32,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 10,8%9,3%6,6%13,4%17,2%
No Doctor  31,2%28,4%26,4%19,1%8,6%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 11,4%14,6%10,3%11,1%15,5%
No Doctor  32,4%35,1%38,6%40,9%25,9%
Altres  Doctor 0,7%-0,1%--
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  44,5%49,7%49%52,3%41,4%
Tram VIU  52,4%43,7%49,8%43,8%53,4%
Tram NO VIU  3,1%6,6%1,2%3,9%5,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  90,6%92,2%87,4%89,6%77,6%
Tram VIU  7,7%7,8%10,3%8,5%22,4%
Tram NO VIU  1,7%-2,4%2%-