Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  --303030
Preinscripció  --251617
Preinscripció vs oferta  --83,3%53,3%56,7%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  --626
Homes  --595
Total  --111111
Estudiantat TOTAL Dones  --686
Homes  --5126
Total  --112012
EETC  --7,912,55,8
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  --475750345
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  --475750345
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  --000
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  --000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  --000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  --43,237,528,8
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ---98,9%99,2%
Taxa de rendiment (%)  ---97,9%99,2%
Taxa d'abandonament (%)  ----9,1%
Taxa de graduació (%)  ----90,9%
Taxa d'eficicència (%)  ---100%100%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  ----8
Homes  ---19
Total  ---117
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ---66
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  ---21
Lectors  Doctor ---12
Associats  Doctor ---51
No Doctor  ---79
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ---44,9%46,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  ---10,7%7,5%
Lectors  Doctor ---1,9%7,2%
Associats  Doctor ---16,5%4,6%
No Doctor  ---26%34,4%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  ---44,4%46,2%
Tram VIU  ---55,6%53,8%
Tram NO VIU  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  ---55,1%53,7%
Tram VIU  ---44,9%42,9%
Tram NO VIU  ----3,4%