Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  30303030-
Preinscripció  104967278-
Preinscripció vs oferta  346,7%320%240%260%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1291110-
Homes  11161218-
Total  23252328-
Estudiantat TOTAL Dones  23232122-
Homes  31292831-
Total  54524953-
EETC  36,13734,838,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.1652.2202.0852.285-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.1452.1752.0602.260-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  20452525-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  40,142,742,643,1-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  99,1%98,5%99,5%99,1%98,8%
Taxa de rendiment (%)  97,3%97,7%97,5%94,4%96,6%
Taxa d'abandonament (%)  --11,1%9,1%0%
Taxa de graduació (%)  --77,8%81,8%95,6%
Taxa d'eficicència (%)  -100%99,6%100%98,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -79119
Homes  -619913
Total  -13282022
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 87858
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 21211
No Doctor  22221
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 35577
No Doctor  86899
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 24,6%31%28,3%26,6%34,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 9,4%3,1%9,1%5,2%6,4%
No Doctor  10,8%9,9%7,3%6,8%3,3%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 17,7%33,4%31,6%36,5%31%
No Doctor  37,5%22,7%23,8%24,9%24,7%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  61,4%66,7%55,3%61,4%55,7%
Tram VIU  38,6%33,3%44,7%38,6%44,3%
Tram NO VIU  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  86,2%78,5%80,6%90,2%70,5%
Tram VIU  13,8%21,5%19,4%9,8%26,7%
Tram NO VIU  ----2,8%