Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -----
Preinscripció  -----
Preinscripció vs oferta  -----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
EETC  -----
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -----
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -----
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -----
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -----
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -----
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%----
Taxa de rendiment (%)  100%----
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  100%----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -----
Homes  1----
Total  1----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 105---
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2----
No Doctor  1----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 2----
No Doctor  4----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 58,3%100%---
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 8,3%----
No Doctor  4,2%----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 10,4%----
No Doctor  18,8%----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  29,2%----
Tram VIU  66,7%100%---
Tram NO VIU  4,2%----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  66,7%90,9%---
Tram VIU  31,2%9,1%---
Tram NO VIU  2,1%----