Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  120120120120120
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  105%121,7%115%124,2%129,2%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  422,5%470,8%504,2%574,2%580%
Nota de tall (assignació juliol)  9,29,710,21111,2
Via Accés  PAU o assimilats  97,5%96,6%93,3%95,7%91,9%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -0,9%--1,6%
CFGS o assimilats  0,8%0,9%1,7%0,9%-
PAU amb carrera començada  0,8%-4,2%3,4%6,4%
CFGS o assimilats amb carrera començada  0,8%----
Altres vies  -1,7%0,8%--
Nota Accés 5-6  -0,9%--1,6%
6-7  -0,9%---
7-8  2,5%----
8-9  4,2%0,9%---
>9  93,2%97,4%100%100%98,4%
Preferència 1a  85,3%93,9%78,1%69,6%72,1%
2a  6%3,5%5,9%14,8%9,8%
3a  6%0,9%12,6%12,2%12,3%
4a  2,6%0,9%0,8%1,7%1,6%
5a  -0,9%-0,9%2,5%
6a  --1,7%-1,6%
7a  -----
8a  --0,8%0,9%-
Estudiantat NOU Dones  3728393237
Homes  89100879189
Total  126128126123126
Estudiantat TOTAL Dones  153160184180176
Homes  408473510511504
Total  561633694691680
EETC  499,5491,4579580,9313,9
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  29.97129.482,534.741,534.856,518.835,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  25.064,524.81929.75328.977,515.959
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  3.9693.5823.9224.2352.099,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  660729793,51.192,5579
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  277,5352,5273451,5198
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  54,448,950,149,927,7
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  141116117121124
% Aptes FI tp  36,2%21,6%20,5%16,5%22,6%
% Aptes FI tp+1  37,6%50,9%47,9%48,8%45,2%
% No Aptes 1r  3,6%4,3%9,4%5,8%5,6%
% No Aptes FI  9,9%11,2%6,8%0,8%7,3%
Altres (2)  12,8%12,1%15,4%28,1%19,4%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  78,3%81%83,6%82,4%81,3%
Taxa de rendiment (%)  76,8%79,4%81,7%80,4%79,1%
Taxa d'abandonament (%)  --27,4%24,3%24,1%
Taxa de graduació (%)  --50,4%49,6%37%
Taxa d'eficicència (%)  -97,2%91,6%87,4%85,6%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  -10202331
Homes  -34607368
Total  -44809699
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7076756676
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 24433
No Doctor  45555
Lectors  Doctor 21335
Associats  Doctor 121012912
No Doctor  2430343032
Altres  Doctor 77435
No Doctor  37415
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 60,8%60,6%57%54,5%61%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,2%2,6%2,8%3,5%2,3%
No Doctor  5,6%6,3%6,3%6,5%5,4%
Lectors  Doctor 2%1,9%3,4%2,4%2,6%
Associats  Doctor 7,1%5,5%5%4,8%6%
No Doctor  16,6%17,6%21,2%22,2%20,2%
Altres  Doctor 5,2%4%3,5%4,2%1,6%
No Doctor  0,6%1,5%0,6%0,4%0,9%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  30,9%30,4%34,1%35,5%34,5%
Tram VIU  68,5%64,2%65,7%62,7%64,2%
Tram NO VIU  0,6%5,4%0,2%1,8%1,3%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  42,7%41,8%44,2%45,8%42,2%
Tram VIU  50,6%51,3%51%46,4%46,6%
Tram NO VIU  6,8%7%4,7%7,8%11,2%