Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  2424284326
Homes  101123125141109
Total  125147153184135
EETC  94,591,699,9133,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  5.6705.4945.993,57.983,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  4.733,54.3984.931,56.955,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  569778687753,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  250,5240253,5142-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  11778121,5132,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  45,444,343,143,4-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  80,5%82,7%81,2%85,7%85,4%
Taxa de rendiment (%)  75,6%79,9%77,5%83,2%82,9%
Taxa d'abandonament (%)  56,2%44,4%51,5%54,5%34,4%
Taxa de graduació (%)  12,3%25%24,2%5,7%28,1%
Taxa d'eficicència (%)  88,4%82%83,5%90,4%86,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  34-47
Homes  3121141417
Total  3425141824
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 5958535552
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 54556
No Doctor  33333
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 12233
No Doctor  252610
Altres  Doctor 111--
No Doctor  1--2-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 78,6%77,2%77,5%73,7%68,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 10,3%9,8%10,1%9,3%9,4%
No Doctor  9,1%9%8,1%8,3%7,8%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 0,4%0,5%1%3,1%3,4%
No Doctor  1%3%3,1%5,3%10,7%
Altres  Doctor 0,3%0,4%0,2%--
No Doctor  0,2%--0,3%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  1,8%4,7%4,3%8,9%15,3%
Tram VIU  96,9%93%92,2%90,8%82,7%
Tram NO VIU  1,3%2,2%3,5%0,2%2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  27,4%29%27%30,2%34,7%
Tram VIU  58%57,5%57,7%58,8%45%
Tram NO VIU  14,6%13,6%15,4%11%20,3%