Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  ---3030
Preinscripció  ---1915
Preinscripció vs oferta  ---63,3%50%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  ---12
Homes  ---112
Total  ---124
Estudiantat TOTAL Dones  ---12
Homes  ---117
Total  ---129
EETC  ---10,73,8
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  ---642228
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  ---642198
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  ---030
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  ---00
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  ---00
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  ---53,525,3
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ----96,6%
Taxa de rendiment (%)  ----87,5%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  ----97,4%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  ----1
Homes  ----4
Total  ----5
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ----15
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ----1
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ----93,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ----6,7%
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  ----10,5%
Tram VIU  ----82,6%
Tram NO VIU  ----6,9%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  ----25,4%
Tram VIU  ----72,7%
Tram NO VIU  ----1,9%