Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -----
Preinscripció  -----
Preinscripció vs oferta  -----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
EETC  -----
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -----
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -----
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -----
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -----
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -----
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%----
Taxa de rendiment (%)  100%----
Taxa d'abandonament (%)  33,3%----
Taxa de graduació (%)  33,3%----
Taxa d'eficicència (%)  94,7%----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  1----
Homes  1----
Total  2----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1115---
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -1---
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 1----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor 11---
No Doctor  -1---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 84,2%91,3%---
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -4,8%---
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 12,7%----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor 3,2%2,7%---
No Doctor  -1,2%---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  29%3,9%---
Tram VIU  67,2%96,1%---
Tram NO VIU  3,8%----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  32,2%8,7%---
Tram VIU  50,6%91,3%---
Tram NO VIU  17,2%----