Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -----
Preinscripció  -----
Preinscripció vs oferta  -----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
EETC  -----
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -----
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -----
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -----
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -----
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -----
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  92,9%100%---
Taxa de rendiment (%)  92,9%100%---
Taxa d'abandonament (%)  5,3%33,3%---
Taxa de graduació (%)  84,2%33,3%---
Taxa d'eficicència (%)  93,9%94,7%---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  11---
Homes  51---
Total  62---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 231115--
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1-1--
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -1---
Associats  Doctor 1----
No Doctor  -----
Altres  Doctor 111--
No Doctor  --1--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 88,1%84,2%91,3%--
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 9,6%-4,8%--
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -12,7%---
Associats  Doctor 1,6%----
No Doctor  -----
Altres  Doctor 0,7%3,2%2,7%--
No Doctor  --1,2%--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  5,5%29%3,9%--
Tram VIU  84,7%67,2%96,1%--
Tram NO VIU  9,8%3,8%---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  16,9%32,2%8,7%--
Tram VIU  82,3%50,6%91,3%--
Tram NO VIU  0,9%17,2%---