Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4040404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  150%127,5%165%140%140%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  737,5%612,5%645%672,5%742,5%
Nota de tall (assignació juliol)  8,310,41111,111,4
Via Accés  PAU o assimilats  97,8%97,9%100%97,6%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  2,2%--2,4%-
PAU amb carrera començada  -----
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -2,1%---
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -2,1%---
7-8  -----
8-9  8,9%----
>9  91,1%97,9%100%100%-
Preferència 1a  84,4%85,4%100%90,5%-
2a  -4,2%-7,1%-
3a  11,1%4,2%-2,4%-
4a  2,2%2,1%---
5a  2,2%4,2%---
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  9121211-
Homes  38383135-
Total  47504346-
Estudiantat TOTAL Dones  17222333-
Homes  64685580-
Total  819078113-
EETC  87,4100,1124129,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  5.2446.007,57.4387.762-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  4.6325.155,56.578,56.869,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  510757,5658,5753-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  9070,5147133,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  1224546-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  64,766,868,268,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  3740464943
% Aptes FI tp  54%67,5%69,6%71,4%79,1%
% Aptes FI tp+1  27%15%15,2%12,2%2,3%
% No Aptes 1r  5,4%2,5%4,4%2%-
% No Aptes FI  2,7%5%2,2%6,1%-
Altres (2)  10,8%10%8,7%8,2%18,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3638556059
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22244
No Doctor  32333
Lectors  Doctor --213
Associats  Doctor 64889
No Doctor  410212125
Altres  Doctor 42553
No Doctor  11252
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 55,9%56,7%58,1%63,8%60,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1,9%2,3%2,1%2,7%2,9%
No Doctor  16,7%14,1%8,1%5,9%6%
Lectors  Doctor --2,5%2,4%4,2%
Associats  Doctor 10,4%4,5%6,6%5%4,1%
No Doctor  7,8%17,2%18,6%14,7%18,6%
Altres  Doctor 5,7%3,2%3,4%4%3,2%
No Doctor  1,6%1,9%0,7%1,6%0,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  23%24,6%31,1%27,6%30,9%
Tram VIU  71,6%74,2%68,9%69,1%69,1%
Tram NO VIU  5,4%1,2%-3,4%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  44,6%44,3%45%37,3%40,2%
Tram VIU  50,2%47%47,7%53,9%53,5%
Tram NO VIU  5,2%8,8%7,3%8,9%6,3%