Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  120120120120120
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  59,2%75%44,2%48,3%41,7%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  250%324%308,3%328,3%360,8%
Nota de tall (assignació juliol)  55555,4
Via Accés  PAU o assimilats  72,3%79,2%73,7%76%79,6%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -1%---
CFGS o assimilats  12,9%7,9%14,7%17%16,5%
PAU amb carrera començada  11,9%11,9%9,5%7%3,9%
CFGS o assimilats amb carrera començada  3%-1%--
Altres vies  --1%--
Nota Accés 5-6  26,7%19,8%19%15%15,5%
6-7  16,8%21,8%20%19%31,1%
7-8  19,8%16,8%17,9%24%9,7%
8-9  19,8%15,8%20%18%18,4%
>9  16,8%25,7%23,2%24%25,2%
Preferència 1a  87,1%87,1%81,9%88,9%79,6%
2a  10,9%5,9%14,9%7,1%9,7%
3a  -3%1,1%1%4,9%
4a  2%1%1,1%1%3,9%
5a  -3%-2%-
6a  --1,1%-1%
7a  -----
8a  ----1%
Estudiantat NOU Dones  18791820
Homes  6369677684
Total  81767694104
Estudiantat TOTAL Dones  2611122137
Homes  807793118151
Total  10688105139188
EETC  75,276,992,496-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  4.5124.615,55.5415.761,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.1382.953,53.8013.955,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.0381.2181.3561.254-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  234330264390-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  102114120162-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,642,344,741,4-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  6291868394
% Aptes FI tp  22,6%25,3%15,1%14,5%13,8%
% Aptes FI tp+1  35,5%30,8%43%27,7%-
% No Aptes 1r  14,5%15,4%16,3%18,1%24,5%
% No Aptes FI  6,4%13,2%4,6%--
Altres (2)  17,7%15,4%20,9%39,8%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3235313326
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11221
No Doctor  12221
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 11323
No Doctor  14159
Altres  Doctor 1----
No Doctor  1----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 88,2%81,7%81,2%78,6%64,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,9%6,6%6,6%5,6%2,6%
No Doctor  3%6,6%5,5%3,4%2,1%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 0,9%0,3%2,2%3,4%7,8%
No Doctor  0,7%4,8%4,4%9%23%
Altres  Doctor 0,6%----
No Doctor  0,5%----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  2,3%6,6%6,6%12,4%30,8%
Tram VIU  96,4%92,3%88,9%87,6%68%
Tram NO VIU  1,3%1%4,4%-1,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  23,4%29,8%27,6%29,4%45,6%
Tram VIU  60,7%58%61,2%60,9%38,1%
Tram NO VIU  15,9%12,1%11,2%9,7%16,2%