Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  225225225235235
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  119,6%110,7%108%108,5%139,1%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  483,6%497,8%501,3%543,8%689,4%
Nota de tall (assignació juliol)  7,87,87,989
Via Accés  PAU o assimilats  86,6%83,8%84,5%82,4%89,1%
Llicenciats, diplomats o assimilats  --0,9%0,8%0,4%
CFGS o assimilats  5,8%7,7%7,8%11,7%2,9%
PAU amb carrera començada  4,5%7,2%5%3,8%6,3%
CFGS o assimilats amb carrera començada  1,8%0,9%1,4%0,4%1,3%
Altres vies  1,3%0,4%0,5%0,8%-
Nota Accés 5-6  0,4%0,4%0,5%0,4%-
6-7  0,9%-2,3%1,3%-
7-8  11,2%10,8%11%8%0,8%
8-9  32,1%33,3%26,9%24,3%6,3%
>9  54,9%55,4%59,4%65,7%92,9%
Preferència 1a  91,5%89,2%89,9%85,2%89,5%
2a  5,4%6,3%7,3%7,2%5%
3a  1,8%1,8%0,5%2,5%1,7%
4a  0,9%2,2%1,8%2,5%2,1%
5a  -0,4%-0,8%1,3%
6a  ---0,8%-
7a  -----
8a  0,4%-0,5%0,8%0,4%
Estudiantat NOU Dones  1829292533
Homes  215202210229219
Total  233231239254252
Estudiantat TOTAL Dones  70799092103
Homes  829821864899905
Total  8999009549911.008
EETC  763,3761,2819,9821445
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  45.795,545.67549.19349.25826.700
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  37.713,537.77042.91140.47422.650
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  6.2046.2075.0646.7382.514
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1.3621.3088041.4881.194
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  516390414558342
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  50,950,851,649,827
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  205209221228227
% Aptes FI tp  43,9%52,6%52,5%71%46,3%
% Aptes FI tp+1  22,4%13,4%26,7%13,2%16,3%
% No Aptes 1r  15,1%15,8%9%5,7%14,1%
% No Aptes FI  9,3%10%5,4%0,4%11,5%
Altres (2)  9,3%8,1%6,3%9,6%11,9%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  77,9%79,1%85,4%80,8%74,8%
Taxa de rendiment (%)  75,2%76,5%83,8%78,6%71,8%
Taxa d'abandonament (%)  24,8%23,5%24,5%34,6%36,2%
Taxa de graduació (%)  53,9%50,7%46,9%41,5%35,7%
Taxa d'eficicència (%)  87%86,7%86,9%85,7%86,5%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  2010121112
Homes  154126135129103
Total  174136147140115
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 8582888892
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2725191511
No Doctor  1818161514
Lectors  Doctor 777815
Associats  Doctor 2829313034
No Doctor  849097103117
Altres  Doctor 73329
No Doctor  454-6
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 33%30,6%32,2%31%32,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 14,2%13,7%7,6%5,6%4,1%
No Doctor  12,2%11,4%11,5%10%9,1%
Lectors  Doctor 1,4%2%1,9%1,9%4,8%
Associats  Doctor 8,8%8,5%7,9%9,2%9,3%
No Doctor  28,6%32,2%37,1%39,3%38,2%
Altres  Doctor 0,9%0,9%0,8%0,5%1,6%
No Doctor  0,9%0,7%0,5%-0,8%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  40,2%45,6%48,2%54,4%56,1%
Tram VIU  56,3%49,4%48,5%43,5%42%
Tram NO VIU  3,4%5%3,4%2,2%1,9%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  67,3%69,8%68,7%69,5%68%
Tram VIU  25,7%24,9%25,3%23,8%27,3%
Tram NO VIU  7%5,3%6%6,7%4,6%