Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  215225225225235
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  118,6%119,6%110,7%108%108,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  500%483,6%497,8%501,3%543,8%
Nota de tall (assignació juliol)  7,17,87,87,98
Via Accés  PAU o assimilats  79,5%86,6%83,8%84,5%82,4%
Llicenciats, diplomats o assimilats  ---0,9%0,8%
CFGS o assimilats  10,7%5,8%7,7%7,8%11,7%
PAU amb carrera començada  7,4%4,5%7,2%5%3,8%
CFGS o assimilats amb carrera començada  0,5%1,8%0,9%1,4%0,4%
Altres vies  1,9%1,3%0,4%0,5%0,8%
Nota Accés 5-6  1,4%0,4%0,4%0,5%0,4%
6-7  -0,9%-2,3%1,3%
7-8  19,5%11,2%10,8%11%8%
8-9  28,4%32,1%33,3%26,9%24,3%
>9  50,7%54,9%55,4%59,4%65,7%
Preferència 1a  94,9%91,5%89,2%89,9%85,2%
2a  2,8%5,4%6,3%7,3%7,2%
3a  1,4%1,8%1,8%0,5%2,5%
4a  -0,9%2,2%1,8%2,5%
5a  0,9%-0,4%-0,8%
6a  ----0,8%
7a  -----
8a  -0,4%-0,5%0,8%
Estudiantat NOU Dones  2318292925
Homes  202215202210229
Total  225233231239254
Estudiantat TOTAL Dones  8170799091
Homes  848829821864887
Total  929899900954978
EETC  771,4763,3761,2819,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  46.284,545.795,545.67549.193-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  38.412,537.713,537.77042.911-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  6.0726.2046.2075.064-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1.3921.3621.308804-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  408516390414-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  49,850,950,851,6-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  205209221228219
% Aptes FI tp  43,9%52,6%52,5%71%35,2%
% Aptes FI tp+1  22,4%13,4%26,7%13,2%-
% No Aptes 1r  15,1%15,8%9%5,7%11,9%
% No Aptes FI  9,3%10%5,4%0,4%-
Altres (2)  9,3%8,1%6,3%9,6%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  80,1%77,9%79,1%85,4%80,8%
Taxa de rendiment (%)  77,5%75,2%76,5%83,8%78,6%
Taxa d'abandonament (%)  29,2%24,8%23,5%24,5%34,6%
Taxa de graduació (%)  43%53,9%50,7%46,9%41,5%
Taxa d'eficicència (%)  85,7%87%86,7%86,9%85,7%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  520101211
Homes  189154126135129
Total  194174136147140
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7285828888
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2627251915
No Doctor  1818181615
Lectors  Doctor 37778
Associats  Doctor 2528293130
No Doctor  71849097103
Altres  Doctor 47332
No Doctor  4454-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 36,6%33%30,6%32,2%31%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 15,1%14,2%13,7%7,6%5,6%
No Doctor  12,6%12,2%11,4%11,5%10%
Lectors  Doctor 0,9%1,4%2%1,9%1,9%
Associats  Doctor 8,4%8,8%8,5%7,9%9,2%
No Doctor  24,2%28,6%32,2%37,1%39,3%
Altres  Doctor 0,9%0,9%0,9%0,8%0,5%
No Doctor  1,2%0,9%0,7%0,5%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  49%40,2%45,6%48,2%54,4%
Tram VIU  48,9%56,3%49,4%48,5%43,5%
Tram NO VIU  2,1%3,4%5%3,4%2,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  65,1%67,3%69,8%68,7%69,5%
Tram VIU  25,4%25,7%24,9%25,3%23,8%
Tram NO VIU  9,5%7%5,3%6%6,7%