Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  5050505055
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  124%134%134%144%127,3%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  820%804%860%1014%925,5%
Nota de tall (assignació juliol)  10,711,311,41211,9
Via Accés  PAU o assimilats  93%92,3%97,8%93%91,8%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -1,9%-3,5%3,3%
CFGS o assimilats  -3,8%---
PAU amb carrera començada  7%1,9%2,2%3,5%3,3%
CFGS o assimilats amb carrera començada  ----1,6%
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -1,9%-1,8%1,6%
7-8  1,8%--1,8%4,9%
8-9  -----
>9  98,2%98,1%100%96,5%93,4%
Preferència 1a  52,6%59,6%73,9%70,2%68,3%
2a  21%15,4%10,9%12,3%10%
3a  19,3%17,3%6,5%14%13,3%
4a  3,5%3,8%2,2%-1,7%
5a  --2,2%-6,7%
6a  --2,2%3,5%-
7a  1,8%1,9%2,2%--
8a  1,8%1,9%---
Estudiantat NOU Dones  3335324538
Homes  3023222030
Total  6358546568
Estudiantat TOTAL Dones  142133134140146
Homes  9489979195
Total  236222231231241
EETC  217,3207,2212,2213,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  13.03512.43112.73112.798-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  12.25511.73511.89112.318-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  612630696444-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  964213236-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  7224120-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  55,25655,155,4-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  5862565262
% Aptes FI tp  82,8%79%78,6%86,5%83,9%
% Aptes FI tp+1  6,9%3,2%10,7%3,8%-
% No Aptes 1r  1,7%4,8%1,8%3,8%4,8%
% No Aptes FI  1,7%3,2%3,6%--
Altres (2)  6,9%9,7%5,4%5,8%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  93,6%93%93,3%95,8%95,6%
Taxa de rendiment (%)  91,2%91,2%92,2%94,1%94,5%
Taxa d'abandonament (%)  17%17,2%14,3%20,4%10,4%
Taxa de graduació (%)  68,1%74,1%82,1%69,4%87,5%
Taxa d'eficicència (%)  93,6%94,4%94,5%95,2%92,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  3638293825
Homes  1920132023
Total  5558425848
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7785848882
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2525251815
No Doctor  1616141312
Lectors  Doctor 25776
Associats  Doctor 2123303235
No Doctor  5970787983
Altres  Doctor 78643
No Doctor  4355-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 39,3%35,5%33,5%34,3%31,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 15,5%14,5%13,4%7,3%5%
No Doctor  12,4%13,3%10,9%11,3%9,5%
Lectors  Doctor 1,3%1,7%2,7%2,5%2%
Associats  Doctor 7,2%7,6%9,2%10%11,9%
No Doctor  20,6%24,3%27,8%31,6%36,6%
Altres  Doctor 2,2%1,8%1,6%1,2%0,7%
No Doctor  1,5%1,3%0,8%0,7%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  46,8%36,8%43,8%46,2%55,3%
Tram VIU  50,5%60,8%53,1%50,5%42,4%
Tram NO VIU  2,7%2,3%3,1%3,3%2,3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  62%64,1%66,1%65,3%68,5%
Tram VIU  27,7%27%27,4%26,8%23,6%
Tram NO VIU  10,3%9%6,4%7,9%7,9%