Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  120100100100110
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  110%125%199%170%191,8%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  501,7%477%577%665%750%
Nota de tall (assignació juliol)  8,98,19,59,29,8
Via Accés  PAU o assimilats  78,8%97%98%92,9%92%
Llicenciats, diplomats o assimilats  1,8%1%-1%0,9%
CFGS o assimilats  8,8%-1%1%2,7%
PAU amb carrera començada  8,8%2%1%4%3,6%
CFGS o assimilats amb carrera començada  1,8%---0,9%
Altres vies  ---1%-
Nota Accés 5-6  5,3%----
6-7  15,9%1%-2%-
7-8  14,2%1%2%--
8-9  11,5%23,8%--1,8%
>9  53,1%74,3%98%98%98,2%
Preferència 1a  85%100%100%100%98,2%
2a  15%---0,9%
3a  ----0,9%
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  6357626274
Homes  6747424036
Total  130104104102110
Estudiantat TOTAL Dones  243273301317330
Homes  298323313313269
Total  541596614630599
EETC  436504,2519,5530,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  26.161,530.254,531.17231.803,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  23.936,528.060,529.239,530.302-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.7601.6561.352,51.045,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  354360354309-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  111178226147-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  48,450,85150,5-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  108122101103102
% Aptes FI tp  48,2%43,4%80,2%92,2%82,4%
% Aptes FI tp+1  38%39,3%7,9%2,9%-
% No Aptes 1r  5,6%4,1%2%--
% No Aptes FI  4,6%5,7%3%--
Altres (2)  3,7%3,8%6,9%4,9%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  90,3%92%94,1%96,9%97,4%
Taxa de rendiment (%)  84,2%86,9%88,6%92,4%93,5%
Taxa d'abandonament (%)  ---27,7%24,6%
Taxa de graduació (%)  ---42,9%50,9%
Taxa d'eficicència (%)  ---93,7%93,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  3120193952
Homes  2724293865
Total  58444877117
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3024202119
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 63212
No Doctor  1111-
Lectors  Doctor 55367
Associats  Doctor 2120191516
No Doctor  4042535148
Altres  Doctor 1----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 31,7%29%23,5%25%23,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 6,5%3,9%2,4%1,2%1,3%
No Doctor  2%1,9%1,9%2,5%-
Lectors  Doctor 5,1%5,2%2,8%5,4%7,1%
Associats  Doctor 15,9%18,2%17%15,7%13,3%
No Doctor  37,5%41,7%52,4%49,6%52,9%
Altres  Doctor 1,3%----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  61%66,1%73,4%71,6%73%
Tram VIU  35%31,1%22,5%24,3%25,8%
Tram NO VIU  4,1%2,8%4,1%4,1%1,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  75,2%76%80,7%78,3%75,7%
Tram VIU  16,7%15,3%11,8%15,9%13,5%
Tram NO VIU  8,2%8,8%7,5%5,9%10,8%