Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  5050505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  136%118%192%170%206%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  346%350%420%418%528%
Nota de tall (assignació juliol)  6,56,27,17,17,8
Via Accés  PAU o assimilats  74,5%46,9%62,7%54,4%61,2%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -2%2%3,5%2%
CFGS o assimilats  13,7%30,6%21,6%19,3%22,4%
PAU amb carrera començada  2%8,2%5,9%5,3%12,2%
CFGS o assimilats amb carrera començada  7,8%8,2%5,9%10,5%2%
Altres vies  2%4,1%2%7%-
Nota Accés 5-6  -2%-1,8%-
6-7  31,4%30,6%13,7%3,5%4,1%
7-8  27,4%34,7%23,5%47,4%18,4%
8-9  11,8%10,2%25,5%17,5%34,7%
>9  27,4%20,4%37,2%26,3%42,9%
Preferència 1a  96,1%91,8%98%98,2%93,9%
2a  2%8,2%--4,1%
3a  --2%--
4a  2%---2%
5a  -----
6a  ---1,8%-
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  913111315
Homes  4644444841
Total  5557556156
Estudiantat TOTAL Dones  4250504354
Homes  201195204198188
Total  243245254241242
EETC  205,9190,1208,5182,795,9
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  12.35311.40412.511,510.962,55.755
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  11.382,510.559,511.9199.9355.177,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  777657481,5936430,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  139,5175,56376,5147
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  541248150
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  50,846,749,345,326
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  6252535554
% Aptes FI tp  54,8%34,6%45,3%63,6%57,4%
% Aptes FI tp+1  30,6%44,2%47,2%12,7%18,5%
% No Aptes 1r  1,6%5,8%1,9%16,4%14,8%
% No Aptes FI  4,8%5,8%1,9%3,6%1,8%
Altres (2)  8,1%9,6%3,8%3,6%7,4%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  90,2%93,3%94,4%92,8%89,8%
Taxa de rendiment (%)  84,6%89,5%89,6%87,1%80,9%
Taxa d'abandonament (%)  21,7%21,7%26,1%12,7%17%
Taxa de graduació (%)  51,7%45,6%41,3%52,7%38,3%
Taxa d'eficicència (%)  96,2%93,2%96,5%95,6%96%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  1165124
Homes  3434273828
Total  4540325032
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1719161511
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 33333
No Doctor  24333
Lectors  Doctor 222--
Associats  Doctor 889109
No Doctor  1314121520
Altres  Doctor ----1
No Doctor  --111
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 32,7%34,2%33,4%35,2%30,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 8%7,3%8,2%7%7,9%
No Doctor  7%10,2%9,7%9,8%7,3%
Lectors  Doctor 3,4%4,5%3%--
Associats  Doctor 15,4%15,2%16,1%15,7%17,6%
No Doctor  33,4%28,6%24,4%27,7%32,2%
Altres  Doctor ----4,3%
No Doctor  --0,7%0,7%0,2%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  52,2%48,3%47,3%49,5%54,4%
Tram VIU  39,4%42,3%45,3%40,1%44,2%
Tram NO VIU  8,4%9,4%7,5%10,4%1,4%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  72,5%68,9%69,6%70,6%76,2%
Tram VIU  17,2%17%20,5%19,9%13,8%
Tram NO VIU  10,3%14,1%9,9%9,5%10%