Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  4040404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  45%32,5%62,5%42,5%40%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  247,5%282,5%337,5%312,5%422,5%
Nota de tall (assignació juliol)  55555
Via Accés  PAU o assimilats  69,2%80%52,6%65,8%64,3%
Llicenciats, diplomats o assimilats  2,6%-2,6%--
CFGS o assimilats  20,5%11,4%36,8%17,1%11,9%
PAU amb carrera començada  7,7%5,7%5,3%12,2%19%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -2,9%2,6%-4,8%
Altres vies  ---4,9%-
Nota Accés 5-6  25,6%25,7%31,6%34,2%21,4%
6-7  18%34,3%39,5%41,5%35,7%
7-8  28,2%17,1%7,9%12,2%35,7%
8-9  10,3%5,7%5,3%2,4%4,8%
>9  18%17,1%15,8%4,9%2,4%
Preferència 1a  82%88,6%79%63,2%66,7%
2a  18%5,7%15,8%23,7%23,8%
3a  -2,9%-10,5%4,8%
4a  -2,9%-2,6%4,8%
5a  --5,3%--
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  7111599
Homes  3747383950
Total  4458534859
Estudiantat TOTAL Dones  2427343233
Homes  141135140129141
Total  165162174161174
EETC  110,3100,712110981,2
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  6.616,56.0397.258,56.5374.873
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.7305.2236.6905.539,54.291
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  645597415,5910,5427,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  186157,511142148,5
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  55,561,542456
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  40,138,741,740,128
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  3828393640
% Aptes FI tp  13,2%17,9%12,8%27,8%15%
% Aptes FI tp+1  26,3%35,7%35,9%16,7%42,5%
% No Aptes 1r  31,6%25%18%41,7%32,5%
% No Aptes FI  10,5%3,6%--5%
Altres (2)  21%17,9%33,3%13,9%5%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  82,3%82,2%89%84,9%82,7%
Taxa de rendiment (%)  75,6%77,8%82,2%77,3%75,6%
Taxa d'abandonament (%)  30,6%34%36,6%77,1%51,8%
Taxa de graduació (%)  24,5%17%19,5%11,4%25,9%
Taxa d'eficicència (%)  87%87,7%86,6%88%86,6%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  54421
Homes  2124192515
Total  2628232716
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2527262521
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11121
No Doctor  45433
Lectors  Doctor 33332
Associats  Doctor 914131012
No Doctor  1412141925
Altres  Doctor ----1
No Doctor  --111
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 56,1%53,8%46%44,4%42,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3,1%3,4%1,6%3,7%2,2%
No Doctor  6,1%7,4%7,5%4,4%3,8%
Lectors  Doctor 4,7%2,5%4,9%4,3%2,2%
Associats  Doctor 15,2%19,6%20,6%14,8%16,7%
No Doctor  14,8%13,4%16,8%23,4%29,4%
Altres  Doctor ----1,1%
No Doctor  --0,5%1,1%2,2%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  34,7%35,5%44,3%47,4%50,5%
Tram VIU  61,6%59,4%50,9%49%48,1%
Tram NO VIU  3,7%5,1%4,8%3,6%1,4%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  66,2%67,1%69,5%71%73,9%
Tram VIU  28,5%30,7%26%22,5%20,6%
Tram NO VIU  5,2%2,2%4,5%6,6%5,5%