Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  6060606060
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  106,7%95%85%103,3%118,3%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  465%480%555%585%816,7%
Nota de tall (assignació juliol)  55,166,97,7
Via Accés  PAU o assimilats  88,3%79,4%68,8%85,5%85,5%
Llicenciats, diplomats o assimilats  1,7%1,6%-1,6%1,6%
CFGS o assimilats  8,3%6,4%16,4%4,8%4,8%
PAU amb carrera començada  1,7%9,5%14,8%6,4%8,1%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -3,2%---
Altres vies  ---1,6%-
Nota Accés 5-6  11,7%17,5%4,9%-1,6%
6-7  13,3%20,6%23%8,1%-
7-8  23,3%25,4%18%24,2%19,4%
8-9  15%14,3%13,1%17,7%16,1%
>9  36,7%22,2%41%48,4%62,9%
Preferència 1a  91,7%88,9%83,6%86,9%88,7%
2a  8,3%9,5%9,8%8,2%6,4%
3a  --3,3%--
4a  -1,6%1,6%3,3%3,2%
5a  --1,6%--
6a  ---1,6%-
7a  ----1,6%
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  912101015
Homes  6563585749
Total  7475686764
Estudiantat TOTAL Dones  5050575053
Homes  270264263249234
Total  320314320299287
EETC  247246,8252,5227,2135,8
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  14.82114.80515.15013.6328.147
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  13.42312.90913.681,512.1027.130
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.1851.509937,51.212778,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  150249337,5157,5177
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  63138193,5160,561,5
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  46,348,247,345,428,4
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  6757616460
% Aptes FI tp  53,7%38,6%36,1%59,4%38,3%
% Aptes FI tp+1  34,3%36,8%36,1%21,9%33,3%
% No Aptes 1r  4,5%5,3%8,2%6,2%11,7%
% No Aptes FI  1,5%8,8%4,9%-6,7%
Altres (2)  6%10,5%14,8%12,5%10%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  88,6%87,3%89,7%87,8%84,4%
Taxa de rendiment (%)  85%82,9%85,7%82,6%77,5%
Taxa d'abandonament (%)  30,8%20%19,3%16,9%22,2%
Taxa de graduació (%)  43,6%46,2%42,1%58,5%44,4%
Taxa d'eficicència (%)  90,6%87,3%89,9%89,5%90,3%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  16105135
Homes  4351464431
Total  5961515736
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2527282420
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22122
No Doctor  35433
Lectors  Doctor 33433
Associats  Doctor 1214121314
No Doctor  1314182026
Altres  Doctor ----1
No Doctor  --111
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 46,4%45,8%41,7%38,3%32,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3,2%3,5%1,5%3,5%2,5%
No Doctor  7,9%8,7%8,4%6,4%6,1%
Lectors  Doctor 4,5%2,6%5,9%4%6%
Associats  Doctor 20,8%23,7%22,6%19,1%23,3%
No Doctor  17,2%15,7%19,2%25,9%28,8%
Altres  Doctor ----1%
No Doctor  --0,5%1,1%0,2%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  42,5%42%47,4%51,8%55,3%
Tram VIU  55,1%55,2%49,8%44,7%43,4%
Tram NO VIU  2,4%2,8%2,8%3,5%1,2%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  64,8%65,4%67,7%73,2%78,1%
Tram VIU  30,4%32,6%27,8%22,9%16,9%
Tram NO VIU  4,8%2,1%4,4%3,9%5%