Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  400400400400400
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  143,8%145,5%186,5%181,2%185,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  401%393,2%480,5%486,5%614,2%
Nota de tall (assignació juliol)  9,49,310,110,711,5
Via Accés  PAU o assimilats  94,3%89,8%89,9%91,8%91,1%
Llicenciats, diplomats o assimilats  0,5%1,6%1,3%1,5%2,2%
CFGS o assimilats  1,3%2,6%4%3%2,6%
PAU amb carrera començada  3,1%4,2%3,5%2,8%3,1%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -0,8%0,5%0,2%0,7%
Altres vies  0,8%1%0,8%0,8%0,2%
Nota Accés 5-6  0,8%0,3%0,5%0,5%-
6-7  0,3%0,8%1,3%1,2%1,2%
7-8  0,3%0,8%1,3%1,2%0,7%
8-9  0,8%1,8%0,2%0,2%0,7%
>9  97,7%96,3%96,7%96,8%97,1%
Preferència 1a  97,2%96,6%98%92,2%92,5%
2a  0,8%1,6%1%4,8%4,6%
3a  1,6%0,3%0,3%1,2%1%
4a  -0,8%0,3%0,8%0,5%
5a  -0,5%0,3%0,5%0,5%
6a  ---0,5%0,5%
7a  0,3%0,3%0,3%-0,2%
8a  0,3%---0,2%
Estudiantat NOU Dones  3955595378
Homes  377355348354346
Total  416410407407424
Estudiantat TOTAL Dones  166177206226253
Homes  1.6011.6091.6421.6161.580
Total  1.7671.7861.8481.8421.833
EETC  1.452,41.4711.519,31.538,8824,7
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  87.141,588.262,591.15792.328,549.482,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  75.63276.520,581.21581.585,544.996
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  9.100,59.2737.5277.8453.270
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1.900,51.8451.750,52.020,5891
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  508,5624664,5877,5325,5
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  49,349,449,350,127,5
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  411396398392398
% Aptes FI tp  35,3%45,7%54,5%48,5%57,3%
% Aptes FI tp+1  37,5%25,2%23,9%25,8%24,4%
% No Aptes 1r  12,9%12,9%9,3%8,9%7%
% No Aptes FI  6,8%8,8%3,3%-5%
Altres (2)  7,5%7,3%9%16,8%6,3%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  84,2%84,8%88%88,1%87,4%
Taxa de rendiment (%)  79,9%80,4%83,8%84,1%83,9%
Taxa d'abandonament (%)  42,1%35,9%30,4%28,2%28,1%
Taxa de graduació (%)  29,6%37,2%37,5%41,6%49%
Taxa d'eficicència (%)  88,7%88,1%88,2%88,1%88,6%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  1828192636
Homes  211229210270277
Total  229257229296313
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 175175164166157
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1212111110
No Doctor  88877
Lectors  Doctor ---27
Associats  Doctor 1316192620
No Doctor  2637445274
Altres  Doctor 1211427
No Doctor  66627
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 72,2%70,7%68,1%63,2%60,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 6,5%5,9%5,4%4,9%4,6%
No Doctor  6,4%6%5,8%5,3%5,1%
Lectors  Doctor ---0,5%1,7%
Associats  Doctor 3,1%3,8%6,2%8,6%6,2%
No Doctor  8,8%10,6%11,9%15%19,5%
Altres  Doctor 1,9%2,1%0,7%0,4%1,5%
No Doctor  1,1%0,9%0,8%0,4%0,9%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  15,2%17,3%21,1%26,6%30,1%
Tram VIU  80,4%77,8%75,2%70,7%68,2%
Tram NO VIU  4,5%4,9%3,7%2,6%1,7%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  32,2%33,8%36,4%40,2%42,7%
Tram VIU  51,9%51,4%46,5%43,1%40,2%
Tram NO VIU  15,9%14,8%17,2%16,7%17,1%