Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  400400400400400
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  133,8%143,8%145,5%186,5%181,2%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  385,5%401%393,2%480,5%486,5%
Nota de tall (assignació juliol)  8,59,49,310,110,7
Via Accés  PAU o assimilats  87,9%94,3%89,8%89,9%91,8%
Llicenciats, diplomats o assimilats  0,8%0,5%1,6%1,3%1,5%
CFGS o assimilats  4,9%1,3%2,6%4%3%
PAU amb carrera començada  5,6%3,1%4,2%3,5%2,8%
CFGS o assimilats amb carrera començada  0,3%-0,8%0,5%0,2%
Altres vies  0,5%0,8%1%0,8%0,8%
Nota Accés 5-6  0,8%0,8%0,3%0,5%0,5%
6-7  1%0,3%0,8%1,3%1,2%
7-8  -0,3%0,8%1,3%1,2%
8-9  18,5%0,8%1,8%0,2%0,2%
>9  79,7%97,7%96,3%96,7%96,8%
Preferència 1a  97,4%97,2%96,6%98%92,2%
2a  1,3%0,8%1,6%1%4,8%
3a  0,8%1,6%0,3%0,3%1,2%
4a  0,3%-0,8%0,3%0,8%
5a  0,3%-0,5%0,3%0,5%
6a  ----0,5%
7a  -0,3%0,3%0,3%-
8a  -0,3%---
Estudiantat NOU Dones  4539555955
Homes  366377355348354
Total  411416410407409
Estudiantat TOTAL Dones  158166177206227
Homes  1.5721.6011.6091.6421.586
Total  1.7301.7671.7861.8481.813
EETC  1.420,71.452,41.4711.519,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  85.24087.141,588.262,591.157-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  73.10575.63276.520,581.215-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  9.7719.100,59.2737.527-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1.8421.900,51.8451.750,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  522508,5624664,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  49,349,349,449,3-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  411396398392395
% Aptes FI tp  35,3%45,7%54,5%48,5%57,7%
% Aptes FI tp+1  37,5%25,2%23,9%25,8%-
% No Aptes 1r  12,9%12,9%9,3%8,9%6,6%
% No Aptes FI  6,8%8,8%3,3%--
Altres (2)  7,5%7,3%9%16,8%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  82,3%84,2%84,8%88%88,1%
Taxa de rendiment (%)  77,8%79,9%80,4%83,8%84,1%
Taxa d'abandonament (%)  42,6%42,1%35,9%30,4%28,2%
Taxa de graduació (%)  28,1%29,6%37,2%37,5%41,6%
Taxa d'eficicència (%)  86,2%88,7%88,1%88,2%88,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  1718281926
Homes  217211229210270
Total  234229257229296
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 179175175164166
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1112121111
No Doctor  98887
Lectors  Doctor ----2
Associats  Doctor 1213161926
No Doctor  2426374452
Altres  Doctor 14121142
No Doctor  106662
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 74,3%72,2%70,7%68,1%63,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,8%6,5%5,9%5,4%4,9%
No Doctor  5,9%6,4%6%5,8%5,3%
Lectors  Doctor ----0,5%
Associats  Doctor 2,8%3,1%3,8%6,2%8,6%
No Doctor  8,2%8,8%10,6%11,9%15%
Altres  Doctor 1,5%1,9%2,1%0,7%0,4%
No Doctor  1,5%1,1%0,9%0,8%0,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  14,2%15,2%17,3%21,1%26,6%
Tram VIU  80,8%80,4%77,8%75,2%70,7%
Tram NO VIU  5%4,5%4,9%3,7%2,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  32,4%32,2%33,8%36,4%40,2%
Tram VIU  50,4%51,9%51,4%46,5%43,1%
Tram NO VIU  17,2%15,9%14,8%17,2%16,7%